Testing the Application of a Possible Future Mobility like Shared Autonomous Vehicles and its Relationship to Building Design

Masteroppgaven fra Universitet i Stavanger handler om området rundt Jåttåvågen og Hinna park. I oppgaven ble forsøkt å finne svar på hva som er forholdet mellom null-utslipps bygninger og selvkjørende transport gjennom en bygningsdesign på en faktisk tomt. Fokuset var på mobilitet og tilgang, veier, parkeringsplasser og trapper. Oppgaven tok i betraktning områdereguleringen i Hinna Park.

Linken til masteroppgaven ligger vedlagt her.

  • Sted:                       Jåttevågen – Stavanger
  • Program:                Bobiger, kontor, butikker, idrettsbygg, kino
  • Tomtareal:              51,206 m2
  • Bruksareal:             118,474 m2
  • År:                           2018
  • Status:                   Master Thesis
  • Arkitekt:                 Mahsa Sarbaz

Design Outcome - Shared Autonomous Vehicles Stop Points

3D View

Building Footprint Alternatives

Concept Design Process

ARKITEKTTEGNING til RENOVERING, OPPUSSING, DESIGN OG 3D ILLUSTRASJON AV HUS OG BOLIG

Mobility Access Alternatives

3D & Section

Program Distribution