Testing the Application of a Possible Future Mobility like Shared Autonomous Vehicles and its Relationship to Building Design 

Masteroppgaven fra Universitet i Stavanger handler om området rundt Jåttåvågen og Hinna park. I oppgaven ble forsøkt å finne svar på hva som er forholdet mellom null-utslipps bygninger og selvkjørende transport gjennom en bygningsdesign på en faktisk tomt. Fokuset var på mobilitet og tilgang, veier, parkeringsplasser og trapper. Oppgaven tok i betraktning områdereguleringen i Hinna Park.

Linken til masteroppgaven ligger vedlagt her

  • Sted                              Jåttevågen – Stavanger
  • Program        Bobiger, kontor, butikker, idrettsbygg, kino
  • Tomtareal                      51,206 m2
  • Bruksareal                    118,474 m2
  • År                                    2018
  • Status                            Master Thesis
  • Arkitekt                          Mahsa Sarbaz  

Design Outcome - Shared Autonomous Vehicles Stop Points

3D View

Building Footprint Alternatives

Concept Design Process

ARKITEKTTEGNING til RENOVERING, OPPUSSING, DESIGN OG 3D ILLUSTRASJON AV HUS OG BOLIG

Mobility Access Alternatives

3D & Section

Program Distribution