OM MHS Arkitektur & Design AS.
Arkitekt Mahsa Sarbaz MNAL

BAKGRUNN

Mahsa ble utdannet arkitekt ved University of Applied Sciences and Technology i Iran – 2011, og deltok på flere kurs for mastergradsstudenter ved Universitet i Toronto – Canada. I 2018 ble hun ferdig med sin mastergrad i Byutvikling og Urban Design ved Universitet i Stavanger.

Hun har mange års erfaring som arkitekt og har jobbet med flere ulike prosjekter. I en periode hadde hun praksis hos Stavanger Kommune på avdeling byggesak og byantikvar, noe som har gitt henne god innsikt i prosessen rundt byggesøknader.

Mahsa har malt malerier i ulike sjangre og teknikker i løpet av de siste 25 årene. På de fleste interiørdesignprosjekter bruker hun kunstmalingen som utgangspunkt og inspirasjon. Den gode kunnskapen om farger, former og visuelle aspekter bruker hun til å forme arkitekturen, og å komme fram til unike romlige karakterer og uttrykk.

I juli 2020 etablerte Mahsa MHS Arkitektur & Design AS. Hovedsakelig jobber firmaet både med design av eneboliger og interiørkonsepter til private kunder og entreprenører som jobber med ferdig prosjekterte boliger. Firmaet har også tatt del i ulike illustrasjonsarbeid, blant annet Stavanger kommunes «Pedersgata Hus for Hus» i regi av Byantikvaren.

TJENESTER

MHS Arkitektur & Design AS kan bidra i alle faser, fra ide til detaljprosjektering av boliger. Jeg har fokus på å skape arkitektur som har sin egen karakter og identitet, samt funksjonelle løsninger som er tilpasset byggherrens hverdag og som gir godt bomiljø.  MHS Arkitektur & Design AS kan tilby følgende tjenester:

  •      –  Arkitekttegninger
  •      –  3D-illustrasjon
  •      –  Byggesøknad og ansvarlig søker
  •      –  Interiørdesign 
  •      –  Kunstmaling

ARBEIDSMETODE

  • Nye prosjekter hos MHS Arkitektur & Design starter med et oppstartsmøte eller en befaring. Vi går gjennom skisser, inspirasjons bilder og ideer. Deretter blir det oversendt et prisestimat for det ønskede prosjektet. MHS Arkitektur & Design har alltid tid til å lytte til deg og diskuter med deg for å finne den mest optimale og ønskede løsningen som basert på dine behov. 
    BIM (Bygningsinformasjonsmodellering) er hovedverktøyet som brukes i arkitektur prosjektering.