Mahsa Sarbaz

BAKGRUNN

 • Jeg ble utdannet arkitekt i 2011 ved University of Applied Sciences and Technology i Iran. I 2013 deltok jeg på Summer Workshop M.Arch og flere andre kurs for mastergradstudenter ved Daniels Faculty of Architecture ved Universitet i Toronto – Canada. I 2018 ble jeg ferdig med min mastergrad i Byutvikling og Urban Design ved Universitet i Stavanger. Vitnemålet som arkitekt er godkjent av Nokut.
 •  
 • Jeg har ni års erfaring som arkitekt og har jobbet med flere ulike prosjekter. I en periode hadde jeg praksis hos Stavanger Kommune på avdeling byggesak og byantikvar, noe som har gitt meg god innsikt i prosessen rundt byggesøknader.
 •  
 • Jeg har malt malerier i ulike sjangre og teknikker i løpet av de siste 25 år. På de fleste interiørdesignprosjekter bruker jeg kunstmalingen som utgangspunkt og inspirasjon. Den gode kunnskapen om farger, former og visuelle aspekt bruker jeg til å forme arkitekturen, og å komme fram til unike romlige karakterer og uttrykk.
 

I juli 2020 etablerte jeg MHS Arkitektur & Design AS. Hovedsakelig jobber firmaet både med design av eneboliger og interiørkonsepter til private kunder og entreprenører som jobber med ferdig prosjekterte boliger. Firmaet har også tatt del i ulike illustrasjonsarbeid, blant annet Stavanger kommunes “Pedersgata Hus for Hus” i regi av Byantikvaren.

TJENESTER

MHS Arkitektur & Design AS kan bidra i alle faser, fra ide til detaljprosjektering av boliger. Jeg har fokus på å skape arkitektur som har sin egen karakter og identitet, samt funksjonelle løsninger som er tilpasset byggherrens hverdag og som gir godt bomiljø.  Vi kan tilby våre tjenester innenfor følgende:

 •      –  Arkitekttegninger
 •      –  3D-illustrasjon
 •      –  Byggesøknad og ansvarlig søker
 •      –  Interiørdesign 
 •      –  Kunstmaling

ARBEIDSMETODE

 • Nye prosjekter hos MHS Arkitektur & Design starter med et oppstartsmøte eller en befaring. Vi går gjennom skisser, inspirasjons bilder og ideer. Deretter blir det oversendt et prisestimat for det ønskede prosjektet. MHS Arkitektur & Design har alltid tid til å lytte til deg og diskuter med deg for å finne den mest optimale og ønskede løsningen som basert på dine behov. 
  BIM (Bygningsinformasjonsmodellering) er hovedverktøyet som brukes i arkitektur prosjektering.